Kenapa Aku Perlu Berpuasa Di Bulan Ramadan

loading...

Petunjuk hidayah berupa kefahaman terhadap kitab Al-Quran, yang akan membawaku ke jalan yang lurus, jalan yang sama yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat as-sabiqunal awwalun. Jalan yang di akhirnya adalah syurga yang teristimewa. Syurga yang mempunyai sungai yang dapat kita bermain-main dengan airnya. Macam Themepark? Atau lebih kepada Waterpark? Pastinya tidak akan sama seperti yang di dunia kerana syurga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga , malah tidak pernah terbayang oleh akal fikiran kita.

Petunjuk hidayah berupa kefahaman terhadap kitab Al-Quran, yang akan membawaku ke jalan yang lurus, jalan yang sama yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat as-sabiqunal awwalun. Jalan yang di akhirnya adalah syurga yang teristimewa. Syurga yang mempunyai sungai yang dapat kita bermain-main dengan airnya. Macam Themepark? Atau lebih kepada Waterpark? Pastinya tidak akan sama seperti yang di dunia kerana syurga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga , malah tidak pernah terbayang oleh akal fikiran kita.

Petunjuk hidayah berupa kefahaman terhadap kitab Al-Quran, yang akan membawaku ke jalan yang lurus, jalan yang sama yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat as-sabiqunal awwalun. Jalan yang di akhirnya adalah syurga yang teristimewa. Syurga yang mempunyai sungai yang dapat kita bermain-main dengan airnya. Macam Themepark? Atau lebih kepada Waterpark? Pastinya tidak akan sama seperti yang di dunia kerana syurga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga , malah tidak pernah terbayang oleh akal fikiran kita.

Petunjuk hidayah berupa kefahaman terhadap kitab Al-Quran, yang akan membawaku ke jalan yang lurus, jalan yang sama yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat as-sabiqunal awwalun. Jalan yang di akhirnya adalah syurga yang teristimewa. Syurga yang mempunyai sungai yang dapat kita bermain-main dengan airnya. Macam Themepark? Atau lebih kepada Waterpark? Pastinya tidak akan sama seperti yang di dunia kerana syurga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga , malah tidak pernah terbayang oleh akal fikiran kita.

Petunjuk hidayah berupa kefahaman terhadap kitab Al-Quran, yang akan membawaku ke jalan yang lurus, jalan yang sama yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat as-sabiqunal awwalun. Jalan yang di akhirnya adalah syurga yang teristimewa. Syurga yang mempunyai sungai yang dapat kita bermain-main dengan airnya. Macam Themepark? Atau lebih kepada Waterpark? Pastinya tidak akan sama seperti yang di dunia kerana syurga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga , malah tidak pernah terbayang oleh akal fikiran kita.

Petunjuk hidayah berupa kefahaman terhadap kitab Al-Quran, yang akan membawaku ke jalan yang lurus, jalan yang sama yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat as-sabiqunal awwalun. Jalan yang di akhirnya adalah syurga yang teristimewa. Syurga yang mempunyai sungai yang dapat kita bermain-main dengan airnya. Macam Themepark? Atau lebih kepada Waterpark? Pastinya tidak akan sama seperti yang di dunia kerana syurga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga , malah tidak pernah terbayang oleh akal fikiran kita.

Petunjuk hidayah berupa kefahaman terhadap kitab Al-Quran, yang akan membawaku ke jalan yang lurus, jalan yang sama yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat as-sabiqunal awwalun. Jalan yang di akhirnya adalah syurga yang teristimewa. Syurga yang mempunyai sungai yang dapat kita bermain-main dengan airnya. Macam Themepark? Atau lebih kepada Waterpark? Pastinya tidak akan sama seperti yang di dunia kerana syurga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga , malah tidak pernah terbayang oleh akal fikiran kita.

Petunjuk hidayah berupa kefahaman terhadap kitab Al-Quran, yang akan membawaku ke jalan yang lurus, jalan yang sama yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat as-sabiqunal awwalun. Jalan yang di akhirnya adalah syurga yang teristimewa. Syurga yang mempunyai sungai yang dapat kita bermain-main dengan airnya. Macam Themepark? Atau lebih kepada Waterpark? Pastinya tidak akan sama seperti yang di dunia kerana syurga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga , malah tidak pernah terbayang oleh akal fikiran kita.

Petunjuk hidayah berupa kefahaman terhadap kitab Al-Quran, yang akan membawaku ke jalan yang lurus, jalan yang sama yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat as-sabiqunal awwalun. Jalan yang di akhirnya adalah syurga yang teristimewa. Syurga yang mempunyai sungai yang dapat kita bermain-main dengan airnya. Macam Themepark? Atau lebih kepada Waterpark? Pastinya tidak akan sama seperti yang di dunia kerana syurga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga , malah tidak pernah terbayang oleh akal fikiran kita.

loading...

Add Comment